تعبیر خواب اسباب بازی – دیدن عروسک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسباب بازی – دیدن عروسک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اسباب بازی – معنی اسباب بازی شکسته در خواب چیست؟ تعبیر خواب اسباب بازی – دیدن عروسک در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب اسباب بازی چیست؟ دیدن یا بازی کردن با اسباب بازی در خوابتان نمادی از کودکی، خوشی در داخل خانه و هارمونی است. شما ممکن است به دنبال راحتی و امنیت خانه باشید. بیانگر نگرش بازیگوش و روش های بچه گانه ی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما با احساس کسی بازی می کنید خ...

ادامه مطلب