تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مداد و مداد شمعی آشنا سازیم. دیدن مداد در خواب بیانگر این است که شما اثری موقتی در یک موقعیت می گذارید. ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد. برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب مداد – دیدن مداد شمعی در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟   تعبیر خواب مداد امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مداد به خواب چهاروجه است. اول: مهتری...

ادامه مطلب

تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سرمه و سرمه کشیدن در خواب چه معنایی دارد؟ در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب سرمه و سرمه کشیدن آشنا کنیم. دیدن سرمه در خواب به مال تعیبر شده و اگر کسی در خواب ببیند. معبرین غربی می گویند: اگر ببینی برای روشنائی چشم خودت سرمه کشیده‌ای، یـعـنـی به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می‌باشی . برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید. تعبیر خواب سرمه – کشیدن سرمه در چشم چه تعبیری...

ادامه مطلب