تعبیر خواب پزشک – دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پزشک – دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟

مراجعه کردن به پزشک در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب پزشک – دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب پزشک (دکتر) چیست؟ دیدن دکتر در خواب زاییده وحشت از بیماری هاست. و بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساستان را جلا دهید) خواب می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب پزشک لیلا برایت می گوید: دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شم...

ادامه مطلب