تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زیبا در خواب چه تفسیری دارد؟ تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب چهره یا همان صورت آماده کردیم .دیدن صورت زیبا در خواب نماد شرافت و بزرگی میباشد. با توجه به این که تعبیر خواب صورت تعبیر های زیادی دارد باید دید صورت را با چه شرایطی دیده اید ممکن است . صورتی سوخته ، صورتی زخمی و یا چهره اخمو یا چهره...

ادامه مطلب