تعبیر خواب آفتاب گردان – معنای گرفتن تخمه آفتاب گردان از دست مرده

تعبیر خواب آفتاب گردان – معنای گرفتن تخمه آفتاب گردان از دست مرده

تعبیر خواب آفتاب گردان – گرفتن تخمه آفتاب گردان از دست مرده چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب آفتاب گردان دیدن گل ها در خواب نمادی از ویژگی ها فردی،توانایی ها،زود گذری زیبایی یا جوانی، عشق و زایش هستند. اما تعبیر خواب آفتاب گردان متفاوت است و معبیرین دیدن آن را نشانه غم و رنج می دانند. دیدن تخم آفتابگردان در خواب برای دخترهای مجرد به نشانه ی روشن شدن شعله های عشق و محبت است. در ادامه همراه ما باشید.   تعبیر خواب گل آفتاب گردان محمد ابن سی...

ادامه مطلب