تعبیر خواب معدن – استخراج معدن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب معدن – استخراج معدن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دیدن معدن در خواب چیست؟ تعبیر خواب معدن – استخراج معدن در خواب چه مفهومی دارد؟ معدن چیست ؟ و دیدن معدن در خواب چه تعبیری دارد؟ معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. بطور کلی دیدن معدن در خواب نشانه بدست آوردن پول و ثروت است. برای مطالعه ادامه مطالب با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب معدن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر دید معدن زر یافت ولایت یابد. اگر دید که...

ادامه مطلب