تعبیر خواب آزار رساندن و اذیت کردن

تعبیر خواب آزار رساندن و اذیت کردن

تعبیر خواب آزار رساندن و اذیت کردن دیگران در خواب تعبیر خواب آزار رساندن و اذیت کردن اذیت کردن یا آزار دادن دیگران از جمله خواب‌های متداولی که بسیار دیده می‌شود. دیدن خواب آزار همان طور که از نامش مشخص است خوب نیست و واقعا آزاری را در پی دارد. بنا به گفته تعبیرگران غربی اگر کسی در خواب شروع به اذیت و آزار شما کند نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.در ادامه این پست میتوانید تعبیر خواب آزار و اذیت را از دید معبرین مش...

ادامه مطلب