تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ازدواج و خواستگاری کردن در خواب چیست؟   تعبیر خواب ازدواج – ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب ازدواج چیست؟ بنابر تفسیر برخی از معبرین ازدواج کردن و دیدن مراسماتی مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نیست. مراسمات و جشن‌هایی این چنینی به عزا تعبیر شده و عروس را بلا و مصیبت می‌دانند. در نظر داشته باشید که خواب ازدواج همیشه تعبیر بدی ندارد، لوک اویتنهاو  ازدواج در خواب را  نشانه ی خوشبختی، سود، خ...

ادامه مطلب