تعبیر خواب تابلو – دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تابلو – دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تابلو و معنی دیدن تابلو کهنه تعبیر خواب تابلو چیست؟ تعبیر دیدن تابلو در خواب بسته به آنچه درون آن قرار می‌گیرد متفاوت است. اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته‌اید. کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می‌گذرید اما بی اعتنا می‌مانید. تعبیر خواب تابلو – دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب تابلو در س...

ادامه مطلب