بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب نیرنگ وحقه

تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز و تعبیر سفر کردن با آدم حقه باز تعبیر خواب آدم حقه باز به طور کلی دیدن حقه و نیرنگ در خواب بنا به گفته تعبیرگران اسلامی به زن و یا کنیز تعبیر شده است. معاشرت با آدم حقه باز در خواب همانند واقعیت دقت عمل بیشتری را در کارها می‌طلبد. تعبیر خواب آدم حقه باز را طبق گفته معبرین آماده کردیم که مشاهده می کنید.   تعبیر خواب سفر کردن با آدم حقه باز آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشید، معنى آ...

ادامه مطلب