تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو

تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو

تعبیر خواب شانه – معنی شانه زدن مو در خواب  تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو تعیبر خواب شانه چیست؟ دیدن شانه در خواب نشانه مشکلات روحی و پریشانی بیننده خواب است و تعبیر دیگر می‌تواند نماد سر و سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده باشد. همانطور که معبرین غربی گفته اند شانه زدن مو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را سازماندهی و دسته بندی کنید شما نیاز دارید که به دنبال فاکتور هایی باشید که در یک موقعیت یا رابطه ب...

ادامه مطلب