تعبیر خواب آنار شیست – تعبیر خواب هرج و مرج خواه

تعبیر خواب آنار شیست – تعبیر خواب هرج و مرج خواه

تعبیر دیدن آنارشیست در خواب   – تعبیر کشته شدن یک آنارشیست آنار شیست کیست؟ کسی که خواهان اغتشاش، بی نظمی و طرفدار آنار شیسم باشد. همان گونه که از معنی آن پیداست دیدن آشوب، هرج و مرج، اغتشاش در خواب تعبیر خوبی ندارد. دیدن آنار شیست در خواب نشانه شروع کردن کار جدید می باشد. در ادامه همراه ما باشید تا تعبیر خواب آنارشیست را از دید معبرین بخوانیم.   تعبیر خواب آنار شیست در سر زمین رویاها آمده: خواب آنارشیست : کار جدیدی را شروع می کن...

ادامه مطلب