تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

تعبیر خواب کرم – دیدن کرم خاکی در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن کرم در خواب بیانگر ضعیفی ، پستی ، کثیفی و به طور کلی منفی بودن است. شما نظر خیلی پایینی در مورد خود یا یک نفر در زندگیتان دارید. خواب ممکن است مربوط به مسائل عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم تعبیر خواب کرم آنلی بیتون می گوید: دیدن کرم در خوا...

ادامه مطلب