تعبیر خواب بازی ورق (پاسور) چیست؟

تعبیر خواب بازی ورق (پاسور) چیست؟

تعبیر خواب ورق بازی ، خواب پاسور دیدن تعبیر خواب بازی ورق (پاسور) چیست؟ در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب بازی پاسور آشنا کنیم . معبرین می گویند: پاسور بازی کردن در خواب براى سرگرمى، نشان‏دهنده‏ى آن است که به زودى به خواسته‏ هایتان مى‏رسید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب بازی ورق (پاسور) در کتاب سرزمین رویاها آمده است: ورق بازی می‌کنید: اعتبار و احترامتان را از دست می‌دهد. آنلی بیتون می گوید: اگر ...

ادامه مطلب