تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟

تعبیر خواب قورباغه و معنی دیدن وزغ در خواب در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌ مشاهده‌ قورباغه‌ در خواب‌ خوش‌ یمن‌ محسوب‌می‌شود و نشان‌ دهنده‌ شادی‌ و دوستی‌های‌صمیمانه‌ و عالی‌ است‌. از زاویه‌ دیدگاهی‌ جدیدتر،می‌توان‌ گفت‌ که‌ قورباغه‌ها سمبل‌ ضمیر ناخودآگاه‌ هستند، چرا که‌ در آب‌ زندگی‌ می‌کنند. هم‌ چنین‌ قورباغه‌ در خواب‌ سمبل‌ دگرگونی‌ و تغییر از نوع‌ مثبت‌ است‌   تعبیر خواب قورباغه + تعبیر مشاهده وزغ در خواب چیست؟  ...

ادامه مطلب