تعبیر خواب خانه تکانی – تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خانه تکانی – تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خانه تکانی از نظر معبران تعبیر خواب خانه تکانی – تمیز کردن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟ خانه تکانی یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می‌گیرند به آن پایبندند. در این آیین، تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، شستشو و تمیز می‌شوند و معبرین دیدنش را در خواب بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی میدانند. برای مطلع شدن از تعبیر خواب خود به قسمت زیر مراجعه کنید   تعبیر خواب تمیز کردن خانه آ...

ادامه مطلب