تعبیر خواب بستنی + تعبیر خواب خوردن بستنی

تعبیر خواب بستنی + تعبیر خواب خوردن بستنی

تعبیر خواب بستنی – خوردن بستنی در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بستنی + تعبیر خواب خوردن بستنی دیدن یا خوردن بستنی در خوابتان بیانگر خوش شانسی ، خوشی ، موفقیت در عشق و رضایت از زندگی است . شما نیاز دارید که لحظه را دریابید و از آن لذت ببرید  تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید کمی خونسرد باشید و اجازه ندهید که اعصابتان از کنترلتان خارج شود. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خ...

ادامه مطلب