تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب

تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب

تعبیر خواب آهو – خوردن گوشت آهو در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب آهو – دیدن آهوی مرده در خواب دیدن آهو در خواب نیکوست و تعبیرگران دیدن آهو در خواب را نشانه زندگی آرام و بی دغدغه می دانند آسیب پذیری وشکنندگی، غرایز وحشی و غیر اجتماعی اما آرام و درد عشق در زندگی همگی نشانه‌هایی از دیدن رویای آهو هستند. اگر کسی در خواب آهویی را در حال زایمان ببیند دلالت بر ثروتمند شدن می باشد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید تا م...

ادامه مطلب