تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پول – دزدیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب پول (اسکناس، سکه) – گم کردن پول در خواب چه معنایی دارد؟ پول به ارزش و اهمیت و جایگاه شغلی یا اجتماعی شما  اشاره دارد. پول نشان از اعتماد به نفسی و میزان رضایت شما از موقعیت شغلی تان است . پول نشان می دهد که چگونه می توانید با جامعه و افکار مختلفی که با آن ها رو به رو هستید ، ارتباط برقرار کنید . به این ترتیب تمام چیز هایی که در رویا ، در نقش پول ظاهر می شوند. د...

ادامه مطلب