تعبیر خواب آلو – خوردن یا چیدن آلو در خواب

تعبیر خواب آلو  – خوردن یا چیدن آلو در خواب

تعبیر خواب آلو – خوردن آلو بخارا در خواب چه تعبیری دارد؟  تعبیر خواب آلو – خوردن یا چیدن آلو در خواب بطور کلی دیدن میوه ها در خواب نشانه روزی و برکت است . اما رنگ و مزه آن بر تعبیر آن تاثیر دارد برای مثال تعبیری که آلوی قرمز دارد با آلوی زرد متفاوت است. پس باید دقت کرد تا دید خواب را با چه شرایطی دیده اید تا به تعبیر و تفسیری صحیح دست یافت. با تعبیر خواب آلو و آلو بخارا به گفته تعبیر گران اسلامی با مجموعه نماگرد همراه باش...

ادامه مطلب