تعبیر خواب خون – معنی دیدن خون در خواب چیست؟

تعبیر خواب خون – معنی دیدن خون در خواب چیست؟

انواع تعابیر خواب خون و معنی دیدن خون در خواب در منابع معتبر چیست؟ تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی تونی کریسپ در کتاب خود فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن خون در رویا می‌گوید: تصویر خون در رویا نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجود ماست. پس خون یا هر نوشیدنی سرخ رنگی تجربه جمعی زندگی بشری را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، تجاربی که همه ما می‌توانیم در آن‌ها با هم شریک باشیم در قالب خون مشترک مجسم می‌شوند. در ادامه همراه ما باشید...

ادامه مطلب