تعبیر خواب کامل و جامع – تعبیر خواب آتشکده

تعبیر خواب کامل و جامع – تعبیر خواب آتشکده

تعبیر خواب آتشکده و معنی دیدن آشکده در خواب تعبیر خواب کامل و جامع – تعبیر خواب آتشکده آتشکده جایگاهی برای عبادت زرتشتیان است. اگر کسی در خواب ببیند وارد آتشکده شده و از آن جا چیزی به او رسید به این معنی است که به همان مقدار خوار و ذلیل می شود ولی در نهایت از خواری نجات می یابد و پشیمان می شود. همراه ما باشید تا شرح کامل تعبیر خواب آتشکده را با بخوانیم.   تعبیر دیدن آتشکده به روایت محمد ابن سیرین بصری محمد ابن سیرین بصری گوی...

ادامه مطلب