تعبیر خواب آتش سوزی و تعبیر دیدن آتش گرفتن در خواب

تعبیر خواب آتش سوزی و تعبیر دیدن آتش گرفتن در خواب

تعبیر خواب آتش سوزی و تعبیر دیدن آتش گرفتن خانه در خواب تعبیر خواب آتش سوزی و تعبیر دیدن آتش گرفتن در خواب آتش سوزی از حوادثی است که هر لحظه ممکن است در هر مکان و برای هر کسی اتفاق بیفتد وبر اثر آن خسارت های جانی ومالی جبران ناپذیری وارد شود. آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ، تعبیر خواب دیدن آتش و آتش سوزی معمولا خوب است تا وقتی که دود و تیرگی در آتش نبینید یا در خواب درد آتش گرفتن یا سوختن را حس نکنید. &n...

ادامه مطلب