تعبیر خواب آخور – دیدن آخور در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آخور –  دیدن آخور در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آخور – دیدن آخور در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب آخور – دیدن آخور در خواب به چه معناست؟ دیدن آخور در خواب یکی از خواب های رایج است که بیشتر این خواب را کسانی که به شغل دامپروری مشغول باشند میبینند بزرگان علم تعبیر خواب می گویند: اگر کسی در خواب آخور ببیند نشانه این است که کوشش و تلاش برای پیشرفت در کارش بی هدف می ماند.   تعبیر دیدن آخور از نظر لیلا برایت لیلا برایت می گوید: اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى اس...

ادامه مطلب