تعبیر خواب آستانه، دیدن درگاه درخواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آستانه، دیدن درگاه درخواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب آستانه یا درگاه چیست؟ تعبیر خواب آستانه (درگاه) آستانه به بخشی از چهارچوب در گفته می شود که در لبه پایینی در قرار دارد در این بخش می خواهیم شما را با معنا و مفهوم تعبیر خواب آستانه آشنا کنیم. اگر شما نیز خواب آستانه (درگاه) را دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید با ما همراه باشید   تعبیر خواب آستانه خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبیر میشود. لوک اویتنهاو می گوید : دیدن آستانه در : ...

ادامه مطلب