تعبیر خواب آسمان – تعبیر دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

تعبیر خواب آسمان – تعبیر دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

تعبیر دیدن آسمان روشن و پرستاره در خواب چه معانی ای دارد. تعبیر خواب آسمان آسمان بخشی از جو یا فضای بالای خارج از زمین است،که از سطح زمین دیده میشود. و دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. خوابهایی با صحنه هایی مانند صعود از آسمان، سقوط از آسمان، بارش باران، پرواز در آسمان تعبیر های متفاوتی دارند که در این پست شما را با تعبیرهای آنها آشنا میکنیم. اگر تغییراتی در رنگ و حال و هوای آسمان در رویا مشاهده کردید بیانگر ت...

ادامه مطلب