تعبیر خواب آسیب دیدن – تعبیر محافظت در برابر آسیب چیست؟

تعبیر خواب آسیب دیدن – تعبیر محافظت در برابر آسیب چیست؟

تعبیر خواب آسیب دیدن، آسیب رساندن و  تعبیر محافظت در برابر آسیب چیست؟ تعبیر خواب آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد، تعبیر های گوناگون آسیب دیدن را از دید معبرین بزرگ جهان گرد آوری کردیم بد نیست آنها را نیز بدانید. آسیب دیدن در خواب نشانه گرفتاری می باشد. و معبرین معتقدن آسب دیدگی در خواب دلالت بر غم وغصه است. در ادامه همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب آسیب دیدن لیلا برایت می گوید: اگر در خواب دیدید ...

ادامه مطلب