تعبیر خواب آکواریوم – تعویض کردن آب آکواریوم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آکواریوم – تعویض کردن آب آکواریوم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آکواریوم – دیدن ماهی در آکواریوم و معنای تعویض کردن آب آکواریوم در خواب  تعبیر خواب آکواریوم و دیدن ماهی داخل آن آب به هر شکلی در خواب یک نماد پر معناست . دیدن آکواریوم می تواند نشان دهنده ی محدودیت هایی باشد که برای خود ایجاد کرده اید . محدودیت در اندیشیدن، عشق ورزیدن یا کسب تجربه های جدید، این خواب فردی پیگیر و کاوشگر را نشان می دهد و احساسات او درباره ی موضو عاتی که در حال پیگیری شان هست را نشان می دهد برای مطالعه ت...

ادامه مطلب