تعبیر خواب بادمجان – خوردن بادمجان در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بادمجان – خوردن بادمجان در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن بادمجان سرخ شده در خواب چیست؟ تعبیر خواب بادمجان – خوردن بادمجان در خواب چه مفهومی دارد؟ معبرین غربی در رابطه با تعبیر خواب بادمجان می گویند: دیدن بادمجان در خواب نمادی از وفاداری ، عشق و شور و از خود گذشتگی است . و خود را در حال خوردن بادمجان ببینید بیانگر این است که از جایی که در زندگی قرار دارید راضی هستید. ممکن است بیانگر فراوانی و باروری باشد. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب بادمجان محمد ابن سیرین بصری گو...

ادامه مطلب