تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بز – معنی دیدن بز کوهی در خواب تعبیر خواب بز – دیدن بزغاله در خواب چه معنایی دارد؟ بز: تمایلات جسمانی، اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند. خواب دبدن اینکه یک بز به شما شاخ می زند. هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است. در ادامه با تعبیر خواب نما...

ادامه مطلب