افشای ماجرای تغییر نام پرستو صالحی توسط خودش!! +علت تغییر نام [caption id="attachment_10382" align="aligncenter" width="263"] افشای ماجرای تغییر نام پرستو صالحی توسط خودش!! +علت تغییر نام[/caption] پرستو صالحی بازیگر سرشناس کشورمان درباره ی تغییر نام خود دردوران کودکی اش سخن گفت در ...