تمرین مختلط پسران ودختران ملی پوش اسکیت باز ایرانی!!+عکس [caption id="attachment_10496" align="aligncenter" width="431"] تمرین مختلط پسران ودختران ملی پوش اسکیت باز ایرانی!!+عکس[/caption] رئیس فدراسیون اسکیت  در رابطه با تمرین مختلط اسکیت بازان ملی پوش ایران توضیح داد تمرین مختلط بوده اما موازین ...