ممنوع الملاقات شدن جواد خیابانی دربیمارستان!!؟؟+عکس [caption id="attachment_10499" align="aligncenter" width="395"] ممنوع الملاقات شدن جواد خیابانی دربیمارستان!!؟؟+عکس[/caption] به علت ازدحام بیش از حد جمعیت ونگرانی از ایجاد مزاحمت برای سایر بیماران و کادر پزشکی بیمارستان جواد خیابانی ممنوع الملاقات شد تا ملاقاتها کاملا ...