فیلم دست دادن معصومه ابتکار با مرد آلمانی+دانلود فیلم [caption id="attachment_9969" align="aligncenter" width="512"] فیلم دست دادن معصومه ابتکار با مرد آلمانی+دانلود فیلم[/caption] معصومه ابتکار با خانم باربارا هندریکس وزیر محیط زیست آلمان دست داد که در فضای مجازی اشتباه تلقی کرده اند ...