عکس سام درخشانی و همسرش عسل امیر پور درسالگرد ازدواج شان!! [caption id="attachment_10132" align="aligncenter" width="299"] عکس سام درخشانی و همسرش عسل امیر پور درسالگرد ازدواج شان!![/caption] سام درخشانی بازیگر سرشناس کشورمان باانتشار عکسی از خودش درکنار همسرش عسل امیرپور در صفحه ی ...