اخراج بازیگران کشف حجاب کرده از شبکه ی جم توسط مدیر شبکه!! [caption id="attachment_10198" align="aligncenter" width="540"] اخراج بازیگران کشف حجاب کرده از شبکه ی جم توسط مدیر شبکه!![/caption] مدیر شبکه ی جم سعید کریمیان به علت تعدیل نیرو وبالابردن کیفیت وسرعت تولید ...