دیدم پدرم با چاقو مامانم را کشت [caption id="attachment_10391" align="aligncenter" width="300"] دیدم پدرم با چاقو مامانم را کشت[/caption] دختر مقتول که حالا هشت‌ساله‌ است، در جایگاه قرار گرفت، او گفت: من پدرم را دوست ندارم؛ چون مادرم را به قتل رساند. شهادت فرزند ...