عکس قمه زنی آیت الله سیستانی !!+از شایعه تا واقیعت [caption id="attachment_10311" align="aligncenter" width="384"] عکس قمه زنی آیت الله سیستانی !!+از شایعه تا واقیعت[/caption] عکسی درحال قمه زدن درفضای مجازی منتشر شده است که ادعا میشود این عکس مربوط به آیت الله ...