بایگانی برچسب ها: فیلم آموزشی خوراک ماهیچه در فر

معنی اسم کژال – معنی کژال – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم کژال – معنی کژال – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید کژال می باشد. معنی اسم کژال در زبان کردی زیباروی و سیاه چشم، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این …

ادامه مطلب

معنی اسم کانی – معنی کانیا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کانی – معنی کانیا – نام زیبای دخترانه فارسی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید کانی یا کانیا می باشد. معنی اسم کانی در زبان کردی معدنی و سرچشمه، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه …

ادامه مطلب

معنی اسم شینا – معنی شینا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم شینا – معنی شینا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید شینا می باشد. معنی اسم شینا در زبان کردی شنا و آب ورزی، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این …

ادامه مطلب

معنی اسم مانوشا – معنی مانوشا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم مانوشا – معنی مانوشا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید مانوشا می باشد. معنی اسم مانوشا در زبان کردی نام کوهی از کوهای البرز بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه …

ادامه مطلب

معنی اسم هینا – معنی هینا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم هینا – معنی هینا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید هینا می باشد. معنی اسم نوژین در زبان کردی ماهر بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام اصیل دخترانه آشنا …

ادامه مطلب

معنی اسم هانا – معنی هانا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم هانا – معنی هانا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید هانا می باشد. معنی اسم هانا در زبان کردی پناه و امید بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام …

ادامه مطلب

معنی اسم نوژین – معنی نوژین – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم نوژین – معنی نوژین – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید نوژین می باشد. معنی اسم نوژین در زبان کردی زندگی تازه بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام اصیل …

ادامه مطلب

معنی اسم ناریا – معنی ناریا – نام زیبای فارسی دخترانه کردی

معنی اسم ناریا – معنی ناریا – نام زیبای فارسی دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید ناریا می باشد. معنی اسم ناریا در زبان کردی قاصدک بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام اصیل دخترانه …

ادامه مطلب

خواص درمانی گیاه بسپایک(بسفایج)برای معده و سلامتی

خواص درمانی گیاه بسپایک(بسفایج)برای معده و سلامتی

. آشنایی با گیاه بسپایک گیاه بسپایک یا بسفایج با نام علمی Polupodium، از خانواده پلی پودیاسه Polypodiaceae می باشد. بسپایک گیاهی است چند ساله با برگهای کوچک و مثلثی شکل می باشد. ریشه ی  این گیاه بسفایج نامیده می شود و ساقه آن در زیر خاک و …

ادامه مطلب

معرفی خواص درمانی پنجه گرگ یا پای گرگ

معرفی خواص درمانی پنجه گرگ یا پای گرگ

  آشنایی با گیاه پای گرگ  پای گرگ یا پنجه گرگ که نام دیگر آن رجل الذئب گیاهی است خزنده و چند ساله که ارتفاعی حدود 50 سانتیمتر دارد. این گیاه دارای ریشه و ساقه و برگ می باشد اما گل ندارد . رنگ ساقه ی …

ادامه مطلب