عکس و بیوگرافی محمدحسین خزعلی با نام هنری سمیر زند [caption id="attachment_2069" align="aligncenter" width="450"] عکس و بیوگرافی محمدحسین خزعلی با نام هنری سمیر زند[/caption] محمدحسین خزعلی یا سمیر زند عکس و بیوگرافی محمدحسین خزعلی با نام هنری سمیر زند که فرزند آیت الله ...