دلیل خواستگار نداشتن نرگس محمدی؟؟؟؟+چرا او خواستگار ندارد؟

دلیل خواستگار نداشتن نرگس محمدی؟؟؟؟+چرا او خواستگار ندارد؟

دلیل خواستگار نداشتن نرگس محمدی؟؟؟؟+چرا او خواستگار ندارد؟ دلیل خواستگار نداشتن نرگس محمدی؟؟؟؟+چرا او خواستگار ندارد؟ شب گذشته نرگس محمدی بازیگر سرشناس کشور مهمان برنامه ی دورهمی مهران مدیری بود وی درگفتگو با مدیری درباره ی مجرد بودنش ودلیل مجردبودنش توضیحاتی داددرادامه جزئیات مربوط به این گفتگو را خواهید خواند. نرگش محمدی در دورهمی یکی از دلایل مجرد بودنش را عدم خواستگار!! معرفی میکند و میگوید فقط تا ۲۴ سالگی خواستگار داشتتم!! سلام خدم...

ادامه مطلب