توهین جان کری به محمد جواد ظریف و تمسخر ظریف + عکس

توهین جان کری به محمد جواد ظریف و تمسخر ظریف + عکس

توهین جان کری به محمد جواد ظریف و تمسخر ظریف + عکس   توهین به محمد جواد ظریف و تمسخر اون توسط جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که به طرز بی ادبانه و غیر قابل باوری به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توهین کرد توهین جان کری به محمد جواد ظریف و تمسخر ظریف   این روزها که ایران و آمریکا هر دو از جریانات برجام و توافقات هسته ای به پیروزی برای خود حکایت میکنند وزیر امور خارجه آمریکا جان کری با لحن تمسخرآمیز و بی ادبانه محمدجو...

ادامه مطلب