توهین جان کری به محمد جواد ظریف و تمسخر ظریف + عکس   توهین به محمد جواد ظریف و تمسخر اون توسط جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که به طرز بی ادبانه و غیر قابل باوری به محمدجواد ظریف وزیر امور ...