قصرشیوا صفایی نامزد ایرانی محمدحدید میلیاردر عرب!!!+عکس [caption id="attachment_9669" align="aligncenter" width="450"] قصرشیوا صفایی نامزد ایرانی محمدحدید میلیاردر عرب!!!+عکس[/caption] محمد حدید میلیاردر عرب بانامزد ایرانی اش شیوا صفایی هم اکنون دریک خانه ی بسیار بزرگ زندگی می کند لازم به گفتن است که ...