وصیت نامه محمد علی کلی “قهرمان سه دوره بوکس سنگین وزن جهان”

وصیت نامه محمد علی کلی “قهرمان سه دوره بوکس سنگین وزن جهان”

وصیت نامه محمد علی کلی “قهرمان سه دوره بوکس سنگین وزن جهان” وصیت نامه محمد علی کلی “قهرمان سه دوره بوکس سنگین وزن جهان” به گزارش نماگرد: محمدعلی کلی قهرمان سه دوره بوکس سنگین وزن جهان که نه تنها در ورزش بلکه در زمینه مبارزه با ظلم سیتیزی، انسانیت و مردم دوستی قهرمانی بی رقیب بود روز گذشته دار فانی را وداع گفت. پس از فوت محمد علی، امروز رحمان کلی بردار محمدعلی از آخرین وصیت او پرده برداشت و در مصاحبه با روزنامه سان انگلیس...

ادامه مطلب