ماجرای شفا گرفتن بیماری بازیگر سریال خوش رکاب (محمد کاسبی) از امام رضا!!! [caption id="attachment_6929" align="aligncenter" width="275"] ماجرای شفا گرفتن بیماری بازیگر سریال خوش رکاب (محمد کاسبی) از امام رضا!!![/caption] محمد کاسبی بازیگر معروف سریال خوش رکاب گفت: ما باید افتخارکنیم که ...