غلامرضا کویتی پورمداح سرشناس:استیج برنامه خوبی است خیلی این برنامه را دوست دارم !!

غلامرضا کویتی پورمداح سرشناس:استیج برنامه خوبی است خیلی این برنامه را دوست دارم !!

غلامرضا کویتی پورمداح سرشناس:استیج برنامه خوبی است خیلی این برنامه را دوست دارم !! غلامرضا کویتی پورمداح سرشناس:استیج برنامه خوبی است خیلی این برنامه را دوست دارم و دنبال می کنم!! غلامرضا کویتی پور مداح سرشناس کشور درمصاحبه ی جدیدش سخنان جالب وخواندنی را بیان کرد که درادامه مصاحبه ی وی را برای شما عزیزان آورده ایم. مصاحبه جدید غلامرضا کویتی پور غلامرضا کویتی پور، نام و چهره‌ای که برای مردم ایران آشنا است. در آستانه ۶۰ سالگی است و موی...

ادامه مطلب