آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد

آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد

نماز خواندن با آرایش چه حکمی دارد ؟   آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد آیا نماز خواندن با آرایش اشکال دارد ؟نماز خواندن با ظاهری مناسب و زیبا توصیه شده است .اما از نظر مراجع تقلید نماز خواندن با آرایش اشکال ندارد به شرط آنکه مانع سجده کردن نباشد .شما می توانید نظر مراجع در مورد آرایش کردن در نماز را به طور مفصل مطالعه کنید .   آرایش برای نمازتوصیه شده است . پوشیدن لباس تمیز و روشن، آراستن ظاهر، خوش بو کردن خود با عطر و ان...

ادامه مطلب