ترک خوردن رژ روی لب [caption id="attachment_5798" align="aligncenter" width="396"] ترک خوردن رژ روی لب[/caption] یکی از مشکلاتی که بعضی از خانم ها هنگام ارایش کردن با ان مواجه هستند، ترک خوردن رژ روی لب است. مطلب زیر راه حل برطرف کردن این ...