خبر تعطیلی مدارس کشور فردا شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

خبر تعطیلی مدارس کشور فردا شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

خبر تعطیلی مدارس کشور فردا شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵ خبر تعطیلی مدارس کشور فردا شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵ تعطیلی مدارس کشور خبر تعطیلی مدارس کشور به دلیل برگزاری انتخابات در بعضی استان های کشور فردا شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵ درباره تعطیلی مدارس در تهران و بقیه استان ها توضیح داده ایم. محمد فاضل مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در تهران مدرسه ای حوزه انتخاباتی نیست و مدارس حوزه انتخاباتی در شهرستانها نیز فردا تعطیل نیستند. وی تاکید کرد: شمارش آرا به ...

ادامه مطلب