بهترین آرایش برای صورت های کشیده و لاغر  بهترین آرایش صورت های کشیده و لاغر باید طوری انجام شود که صورت به فرم گری بودن نزدیک شود.این کار را می توان با ترفندهای آرایشی انجام داد. ما در بخش مد و ...